Agenda 2030-delegationens uppdrag är avslutat

På denna sida finns betänkande samt de rapporter som delegationen överlämnat till regeringen med förslag för Sveriges fortsatta genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Här finns också rapporter och undersökningar som delegationen beställt av externa utförare.

Betänkande

Betänkande: Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet

Informationsmaterial Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet

Agenda 2030

I september 2015 antog FN:s generalförsamling en historisk resolution med 17 globala mål för en bättre värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla medlemsländer i FN förbundit sig att  tillsammans uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.