På denna sida publiceras delegationens betänkande, delredovisningar, rapporter och andra relevanta dokument.

Externa rapporter

Myndighetsrapporter

Under våren 2016 gav regeringen 86 statliga myndigheter i uppdrag att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030.

Här kan du ta del av de rapporter som myndigheterna har redovisat >