Här återfinns presentationsmaterial från Agenda 2030-delegationen.

Presentationer

https://agenda2030delegationen.se/wp-content/uploads/2018/02/I-riktning-mot-en-h%C3%A5llbar-v%C3%A4lf%C3%A4rd-Agenda-2030-delegationen.pptxI riktning mot en hållbar välfärd – grundläggande om Agenda 2030 i Sverige.

Klicka på bilden för att ladda ned presentationen.

Från globalt till lokalt – om Agenda 2030 på lokal och regional nivå.

Klicka på bilden för att ladda ned presentationen.

Filmade föreläsningar

Föreläsningarna berör olika aspekter av arbetet med Agenda 2030 och kan ses tillsammans eller separat. För flertalet föreläsningar finns svensk undertext som val.

I riktning mot en hållbar välfärd - Agenda 2030 i Sverige

Om Agenda 2030 på lokal och regional nivå

Inspirationsföreläsning med Ida Texell