Agenda 2030-delegationen består av tolv ledamöter som är utsedda av regeringen. Tillsammans har de en bred kompentens och erfarenhet av arbete med frågor som rör bland annat mänskliga rättigheter, CSR, kultur, klimat och miljö, kommuner, myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och forskning. I delegationen ingår också tre sakkunniga från regeringskansliet.

Ordförande

Ledamöter

Sakkunniga

  • Lars Bryntesson

    Finansdepartementet, Enheten för statlig förvaltning....

  • Magnus Lennartsson

    Utrikesdepartementet, Enheten global agenda....

  • Ann-Sofie Löth

    Miljö- och energidepartementet, Samordningssekretariatet....