Agenda 2030-delegationen består av sju ledamöter som är utsedda av regeringen. Tillsammans har de en bred kompentens och erfarenhet av arbete med frågor som rör bland annat mänskliga rättigheter, CSR, kultur, klimat och miljö, kommuner, myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och forskning. I delegationen ingår också tre sakkunniga från regeringskansliet.

Ledamöter

 • Johan Hassel

  VD för tankesmedjan Global Utmaning...

 • Ingrid Petersson

  Generaldirektör på Forskningsrådet Formas....

 • Johan Rockström

  Professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för Stockholm Resilience Centre....

 • Johanna Sandahl

  Ordförande i Naturskyddsföreningen....

 • Ida Texell

  Förbundsdirektör och räddningschef på Brandkåren Attunda....

Sakkunniga