Arbetet med Agenda 2030 pågår på alla nivåer och inom olika områden i Sverige och internationellt. Vissa har kommit långt och andra har precis börjat. Agenda 2030-delegationen träffar många aktörer i olika sammanhang och här visar vi några exempel som kan fungera som inspiration och stöd för den egna verksamheten. Urvalet baseras på en mall med frågeställningar som kan laddas ned här och användas som underlag för självskattning av den egna organisationens arbete med Agenda 2030. Dela gärna resultatet genom att maila det till agenda2030.delegationen@regeringskansliet.se

Region Västernorrland

Arbetet med Agenda 2030 i Västernorrland inleddes med en GAP-analys för att beskriva nuläget i organisationen i förhållande till agendan och identifiera möjligheter för att stärka arbetet för hållbar utveckling. Sofia Mackin är hållbarhetschef på Region Västernorrland och berättar mer om processen och slutsatserna.

Finspångs kommun

Finspångs kommun har översatt agendans mål och delmål till lokal verklighet. Hur kan kommunen bidra till Agenda 2030? Och kan agendan användas som ett ramverk för all planering? Lyssna på Jonas Andersson och Mats Johansson.

Ung Media Sverige

Ung Media Sverige arbetar för “att var och en av Sveriges unga fritt och med respekt för alla människors lika värde kan sprida sina ord, bilder, idéer och drömmar. Detta kan de genom att själva producera media och genom att ha tillgång till media producerad av andra unga.”

De har fångat upp det engagemang som finns för Agenda 2030 hos unga genom att skapa en lärarhandledning för att producera material om agendan på egen hand. I intervjun utvecklar Sandra Rönnsved vilken roll en ideell organisation kan spela i arbetet mot hållbar utveckling.

Konsultföretaget Esam

Esam är ett konsultföretag som arbetar med fokus på hållbarhet. Agenda 2030 präglar inte bara deras uppdrag för offentlig verksamhet och näringsliv utan har även fått betydelse för dem som företag. Vad betyder det att arbeta med agendan och vilken effekt kan den få i organisationer och företag?

Energikontor Sydost

Att nå ut till skolor, lärare och pedagoger är en central del i genomförandet av Agenda 2030. Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling och har lång erfarenhet av att nå ut med frågor om hållbar utveckling till pedagoger och elever. Kerstin Eriksson, sakkunnig inom lärande för hållbar utveckling, är nyckeln till genomslag långsiktiga och tydliga processer.

Novospection - startup med rötterna i Agenda 2030

Med webbplatsen Platform2030 har Niklas Schmidt, vd för nystartade Novospection, kombinerat algoritmer och Agenda 2030 för att hjälpa alla typer av aktörer att hitta de mål och delmål i agendan som är mest relevanta för dem. Genom att lägga in text från exempelvis en årsredovisning eller  verksamhetsbeskrivning fås en lista på mål och vad de innebär.