Lägesbeskrivning Agenda 2030, november 2016 (med bilagor)