Agenda 2030-delegationen, i samarbete med LSU, bjuder in till en workshop med unga ledare från ungdomsrörelsen, som en del i arbetet med att ta fram förslaget på handlingsplan för regeringens arbete med Agenda 2030. Workshopen kommer att ge delegationen underlag och stöd i sitt arbete med att formulera visionen för Sveriges genomförande av Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling.

Hur? Workshopen bygger på deltagarnas perspektiv, erfarenheter och tankar om framtiden och leds av erfarna processledare.

När? Söndagen den 2 april klockan 10:00 – 17:00

Var? Järfälla brandstation, Unionsvägen 8 i Järfälla norr om Stockholm.

Vem? Unga ledare med olika bakgrund och ledamöter i Agenda 2030-delegationen.

Varför? För att samla in underlag och stöd till delegationens arbete med att ta fram förslaget på vision för Sveriges genomförande av Agenda 2030.