Rundabordskonferensen syftar till att via samlad erfarenhet och kunskap identifiera åtgärder som kan bidra till att de analyser och underlag som tas fram för politiska beslut ännu tydligare leder Sverige och världen i riktning mot en hållbar utveckling.

Datum: 5 april 2017, kl. 13-16

Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm

Varför: Delegationen vill lyssna in erfarenheter och råd från utredningsväsendet för att kunna föreslå åtgärder som leder till att framtidens beslutsunderlag styr mot en hållbar utveckling utifrån ett helhetsperspektiv.

Vem: Du som har erfarenhet av att vara utredare, ledamot i kommitté, utredningssekreterare, expert eller författare av direktiv inom offentlig utredning, eller arbetar på myndighet eller forskningsinstitut med för syftet relevant erfarenhet.