Agenda 2030-delegationen bjuder in till fyra tvärsektoriella konsultationer om Agenda 2030 under mars månad. Ett 50-tal deltagare från olika sektorer har bjudits in till respektive tillfälle.

Syftet med konsultationerna är att få till stånd en diskussion mellan olika samhällsaktörer om vad agendan innebär i ett svenskt sammanhang. Fokus kommer att vara på Agenda 2030 som helhet gällande centrala principer, styrning och uppföljning samt Sveriges genomförande nationellt och bidrag till det globala genomförandet.

Vid tillfället kommer särskilt fokus att ligga på ett ”kluster” av följande mål: 2, 7, 9, 12 och 17