Agenda 2030-delegationens ledamot Ida Texell deltar i Mötesplats Social Hållbarhets nationella konferens: “Sverige i världen 2030 – vägval för en socialt hållbar framtid” för ett samtal om genomförandet av Agenda 2030, delegationens nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan, och vägen framåt.

Konferensen äger rum den 14 och 15 juni på Väven/P5 i Umeå. Sista anmälningsdag är den 7 juni.

Läs mer och se programmet: https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/konferens-14-15-juni/