I juli 2017 är Sverige ett av de länder som valt att redovisa sitt arbete med Agenda 2030-implementeringen till FN:s årliga högnivåpolitiska forum för hållbar utveckling (HLPF). Årets tema är “Att avskaffa fattigdom och främja välstånd i en föränderlig värld”, med särskilt fokus på följande mål (inklusive mål 17 om genomförande och globalt partnerskap):

  • Mål 1. Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt
  • Mål 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk
  • Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar
  • Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt
  • Mål 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation
  • Mål 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling

Läs mer på FN:s hemsida om vad HLPF har för funktion och vilka andra länder som ska rapportera: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf