Vilka är de stora knäckfrågorna i genomförandet av Agenda 2030? Välkommen till ett panelsamtal som går från lokalt till nationellt och diskuterar utmaningar och möjligheter inom ett av delegationens sex prioriterade områden: ett jämlikt och jämställt samhälle. Hur skapar vi partnerskap och synergier? Hur höjer vi ambitionsnivån för att nå de Globala målen?

Medverkande

Anna Heide, CSR-chef för MKB Fastighets AB i Malmö
Olle Lundberg, ordförande för Kommissionen för jämlik hälsa
Maria Sunér Fleming, enhetschef för energi, infrastruktur och miljö för Svenskt Näringsliv
Johan Hassel, ledamot i Agenda 2030-delegationen och VD för tankesmedjan Global Utmaning

Moderator: Ida Texell, ledamot i Agenda 2030-delegationen och förbundsdirektör på Brandkåren Attunda.

Läs mer i Almedalsprogrammet och få uppdateringar i vårt Facebook-event.