Finansdepartementet, Enheten för statlig förvaltning.