Förbundsdirektör och räddningschef på Brandkåren Attunda.