Miljö- och energidepartementet, Samordningssekretariatet.