Blogg

Stort engagemang för Agenda 2030 – nu fortsätter delegationens arbete

Efter en intensiv vår som landade i att Agenda 2030-delegationens överlämnade sitt förslag till handlingsplan till regeringen den 1 juni har delegationen under sommaren genomfört två seminarier under Almedalsveckan och medverkat vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling.

Det var väldigt positivt att uppleva det stora intresse och engagemang som finns för Agenda 2030 och hållbar utveckling under Almedalsveckan. Delegationens två egna seminarier var välbesökta. Dessutom deltog delegationens ledamöter och kansli på ett stort antal seminarier med koppling till agendans genomförande. Det stora engagemanget är en viktig förutsättning för att Sverige ska kunna uppnå Agenda 2030. Vid det ena av delegationens seminarier diskuterades Agenda 2030-delegationens förslag till handlingsplan och Sveriges väg mot en hållbar välfärd med civilministern Ardalan Shekarabi, Ulrika Modéer, statssekreterare hos Isabella Lövin och Rosaline Marbinah, vice ordförande för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. Från delegationen medverkade ledamöterna Ingrid Petersson, generaldirektör för forskningsrådet Formas och Ida Texell, förbundsdirektör för Brandkåren Attunda.

Vid det andra seminariet diskuterades de stora knäckfrågorna i genomförandet av Agenda 2030 och hur vi går från lokalt till nationellt inom ett av delegationens sex prioriterade områden: ett jämlikt och jämställt samhälle. I samtalet deltog Anna Heide, CSR-chef, MKB Fastighets AB; Olle Lundberg, ordförande för Kommissionen för jämlik hälsa; Maria Sunér Fleming, enhetschef för energi, infrastruktur och miljö för Svenskt Näringsliv. Från delegationen medverkade Johan Hassel, VD för tankesmedjan Global Utmaning samt Ida Texell förbundsdirektör för Brandkåren Attunda.  Video från båda seminarierna finns att se på delegationens Facebook-sida: här och här.

Under sommaren har Agenda 2030-delegationen även deltagit i regeringens delegation till FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling i New York. Sverige presenterade sin första nationella rapport till FN om Sveriges genomförande av Agenda 2030. Regeringens delegation leddes av civilminister Ardalan Shekarabi och ambassadör Kajsa B. Olofsgård. I delegationen ingick även representanter från riksdagen, myndigheter, näringsliv, civilsamhälle, kommun, fackförbund, akademi och ungdomsrörelsen. Läs mer om högnivåforumet i tidigare blogginlägg.

Nu blickar delegationen fram mot en spännande höst och det fortsatta arbetet mot en hållbar välfärd.

Delegationen kommer att delta vid festivalen The Stockholm Act den 21-27 augusti. Den 25 augusti kl. 13.30–14.30 arrangerar vi seminariet ”Vad innebär ett modigt ledarskap?” på Kulturhuset i Stockholm. Seminariet kommer att handla om vad som krävs för att Sverige ska uppnå Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vad innebär ett modigt ledarskap för hållbar utveckling i praktiken? Medverkar gör Parul Sharma, ordförande för regeringens Agenda 2030-delegation, Azita Shariati, VD för Sodexo Sweden och Anna Lindenfors, generalsekreterare för Amnesty International Sverige. Moderator är Thomas Frostberg, redaktör DN Global Utveckling.

Vi är också i full gång med planering för Agenda 2030-delegationens fortsatta arbete. Inom kort kommer vi att återkomma med mer information om hur vi kommer att ta vårt arbete vidare under hösten.

Sekretariatet