Blogg

Stockholm Act och ett modigt ledarskap

Azita Shariati, Parul Sharma, Anna Lindenfors och Thomas Frostberg diskuterar på scenen.

Azita Shariati, Parul Sharma, Anna Lindenfors och Thomas Frostberg diskuterar modigt ledarskap. Foto: Hanna Nelson

Nu har hållbarhetsfestivalen Stockholm Act avslutats. Agenda 2030-delegationen deltog vid flera av de event som ägt rum och gläds åt att se att hållbarhet engagerar en så stor bredd av individer och aktörer – allt från musiker och konstnärer till forskare, gymnasieelever och politiker. Delegationen är övertygad om att det är det breda engagemang som krävs för att uppnå Agenda 2030.

Utöver ett brett engagemang bland olika samhällsaktörer har delegationen tidigt konstaterat att ett aktivt och modigt ledarskap är en nödvändig förutsättning för att Sverige ska uppfylla Agenda 2030 – och det var också temat för det väl besökta seminarium som delegationen arrangerade fredagen den 25 augusti. Missade du seminariet ”Vad innebär ett modigt ledarskap?”? Då har du tur för här (del 1) och här (del 2) kan du se vår videoinspelning. Ett fullsatt rum i Kulturhuset och modiga ledare som medverkande utgjorde grunden för ett spännande samtal om hållbar utveckling, samhällsomställningar och ledarskap. Parul Sharma, delegationens ordförande, inledde tillsammans med moderatorn Thomas Frostberg från DN Global Utveckling. Parul berättade om delegationens förslag till handlingsplan och huvudbudskap och konstaterade att Sveriges förmåga att identifiera målkonflikter och hantera målkonflikter är centralt för omställningen till hållbar utveckling. För detta krävs att samhällsaktörer och politiska partier går i samma riktning – mot hållbar utveckling. Parul konstaterade även att omställningen till hållbarhet i stor utsträckning är en ledarskapsutmaning, där såväl politiskt ledarskap som modigt ledarskap i näringslivet, och ett informellt ledarskap hos individuella förebilder, alla är viktiga delar. Vågar vi prioritera och fatta de beslut där andra faktorer ibland får stå tillbaka till förmån för hållbarhet?

Azita Shariati, vd för Sodexo och utsedd till näringslivets mäktigaste kvinna 2015, berättade om hur hon lyckats stärka sitt företags konkurrenskraft genom övertygelsen om att hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet skulle prioriteras och genomsyra företagets gemensamma värdegrund. Hon konstaterade att det är ett utmanande förändringsarbete som kräver en inkluderande process och ett såväl tydligt som modigt ledarskap. Anna Lindenfors, generalsekreterare för svenska Amnesty, påminde oss om de viktiga framsteg som gjorts, bland annat gällande mänskliga rättigheter, men att ett modigt ledarskap ibland också innebär att fortsätta att stå upp för det vi ofta tar för givet.

I samband med att Stockholm Act avslutades skickade samtliga partners in sina löften om hur de ska bidra till att Agenda 2030 uppfylls. Här (genom att föra muspekaren över loggorna) kan du läsa Agenda 2030-delegationen och övriga partners löften. Du kan även se fler löften som människor skickat in genom att söka på hashtaggen #MyPromise2030 på Twitter.

Vad lovar du?

Sekretariatet