Blogg

Regeringens handlingsplan för Agenda 2030

Den 14 juni 2018 beslutade regeringen om Sveriges handlingsplan för Agenda 2030.
Den innehåller politiska åtgärder för åren 2018–2020 och lyfter fram sex tvärsektoriella fokusområden som bygger på det förslag som Agenda 2030-delegationen lämnade till regeringen 1 juni 2017. De sex områden som handlingsplanen fokuserar på är jämlikhet och jämställdhet, ett hållbart samhälle, en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi, ett starkt näringsliv med hållbart företagande, en hållbar och hälsosam livsmedelskedja samt kunskap och innovation.
Läs handlingsplanen i sin helhet på regeringen.se

 

Sekretariatet