Blogg

Pressmeddelande: Parul Sharma, ordförande i Agenda 2030-delegationen, lämnar sitt uppdrag vid årsskiftet

Parul Sharma har meddelat regeringen att hon vid årsskiftet önskar lämna uppdraget som ordförande i Agenda 2030-delegationen i samband med att delegationen, enligt uppgift från Regeringskansliet, kommer att utvidgas med nya ledamöter, däribland från näringslivet.

“I min professionella roll som objektiv rådgivare i frågor som rör bland annat mänskliga rättigheter och anti-korruption kan utvidgningen innebära problem”, kommenterar Parul Sharma.

“För mig är det inte förenligt att både vara granskare av enskilda företag och samtidigt vara ordförande i delegationen, med den nya sammansättningen. Jag har därför valt att lämna posten som ordförande i Agenda 2030-delegationen från och med årsskiftet.”

Statssekreterare Alejandro Firpo, Finansdepartementet, har lämnat följande kommentar:

“Parul Sharma har genom sitt stora engagemang aktivt bidragit till att sätta frågorna om hållbar utveckling högt på den politiska dagordningen. Vi har respekt för att Parul Sharma, när delegationen nu går in i en ny fas, väljer att lämna uppdraget som ordförande. Jag är övertygad om att Parul Sharma också i framtiden kommer att vara en aktiv samhällsdebattör som med hög integritet deltar i arbetet för ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och önskar henne lycka till i sina framtida uppdrag.”

Regeringskansliet har meddelat att arbetet med att finna en ny ordförande för Agenda 2030-delegationen har påbörjats med omedelbar verkan.


Kontakt Agenda 2030-delegationen:
Katarina Sundberg
Kanslichef
Telefon: 08-405 23 54
e-post: katarina.sundberg@regeringskansliet.se

Kontakt Regeringskansliet:
Lars Bryntesson
Departementsråd
Telefon: 08-405 78 82
e-post: lars.bryntesson@regeringskansliet.se

Sekretariatet