Blogg

På plats: Almedalen 2018

Agenda 2030-delegationen finns på plats vid årets Almedalsvecka i Visby med två egna seminarier.

SEMINARIUM 1: Hållbarhet och lönsamhet – Kapitalförvaltningens betydelse i omställningen till ett mer hållbart samhälle
Tisdag 3 juli klockan 13.30 – 14:15, Länsstyrelsens trädgård, ingång Korsgatan 4

Välkommen till ett samtal om vad kapitalförvaltning har för betydelse i omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Att kapitalförvaltning sker på ett långsiktigt hållbart sätt är en viktig faktor för att utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle ska gå åt rätt håll. Det kan handla om principbeslut om att sluta investera i branscher eller företag som skadar utvecklingen, att aktivt leta efter bolag att investera i som bidrar till utvecklingen i större utsträckning än andra eller att genom ägardialog och ägarstyrning trycka på de bolag man investerar i för att de snabbare ska ställa om och i större utsträckning främja en hållbar framtid. Men hur fungerar det egentligen? Hur hänger hållbarhet och lönsamhet ihop i praktiken? Vågar branschen tänka i nya vanor gällande affärsmodeller och incitamentssystem? Finns det en diskussion i branschen om vad verkligt värde är?

Medverkande: Ingrid Petersson (moderator), generaldirektör Formas, ordförande
A2030-delegationen, Liza Jonson, vd Swedbank Robur, Ledamot i Agenda 2030 delegationen, Frida Arounsawath Researcher Swedwatch, Jens Henriksson, vd Folksam och Klas Eklund, Senior Economist, Mannheimer Swartling

 

SEMINARIUM 2: Agenda 2030 kan bara nås genom lokalt genomförande – hur blir alla kommuner aktiva?
Tisdag 3 juli klockan 14:30 – 15:20, Länsstyrelsens trädgård, ingång Korsgatan 4

Vårt andra seminarium handlar om utmaningarna i hållbarhetsarbetet som till stor del är globala, men där lösningarna ofta är lokala. Vissa kommuner är aktiva men varför är inte alla kommuner engagerade? Är det brist på vilja, okunskap eller resurser? Det är i flera fall svårt för inte minst små kommuner att bedriva ett systematiskt arbete med Agenda 2030. Man saknar exempelvis resurser, stöd och kompetenser som behövs inom områden som exempelvis miljö, folkhälsa och hållbar utveckling.

Medverkande: Ulrika Liljeberg (moderator), Ledamot Agenda 2030-delegationen, Kommunalråd och KSO i Leksand,
Petra Hallebrant, GS Svenska FN-förbundet, Jörgen Peters, Länsråd Länsstyrelsen Hallands län, Katrin Stjerfeldt Jammeh, Ledamot Agenda 2030-delegationen, Kommunalråd och KSO i Malmö och Veronica Magnusson, Ledamot Agenda 2030-delegationen samt Förbundsordförande fackförbundet Vision.

Seminarierna kommer att filmas och livesändas på vår Facebook-sida.

Sekretariatet