Blogg

Nyhet på hemsidan – föreläsningar och lärande exempel

Nu finns olika presentationer om Agenda 2030  med manus att ladda ner på hemsidan. De finns också i form av filmade föreläsningar med huvudsekreterare Katarina Sundberg. Presentationerna och filmerna bygger på de föreläsningar delegationen haft hos olika aktörer under året och är fria att använda i den egna verksamheten. Du hittar presentationerna och filmerna här.

Delegationen har också börjat samla lärande exempel – olika aktörer som på något sätt arbetar med Agenda 2030 och kan fungera som inspiration för andra. Du hittar exemplen här. På den sidan finns också en mall med frågeställningar som kan fungera som ett stöd för att göra en uppskattning av den egna organisationens arbete med agenda.

Sekretariatet