Blogg

Nya ledamöter utsedda till delegationen

Regeringen har idag utsett sju ytterligare ledamöter till Agenda 2030-delegationen;
Henrik Henriksson, VD för Scania, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Ulrika Liljeberg (C), kommunstyrelsens ordföranden i Malmö stad respektive Leksands kommun, Veronica Magnusson, förbundsordförande för fackförbundet Vision, Hannah Stanton, Programme Director TheGoals.org, Olle Lundberg, professor i Health Equity Studies vid Stockholms universitet, och Mikael Karlsson, miljöforskare vid KTH.

Regeringens pressmeddelande

Ledamöter Agenda 2030-delegationen

Sekretariatet