Blogg

Nominera till FN:s Public Service Awards 2018

Dags att nominera till FN:s Public Service Awards 2018!

Sammanhållen och samstämmig styrning och ledning är centralt för genomförandet av Agenda 2030. Nu är det möjligt att nominera aktörer inom offentlig förvaltning och offentlig-privat samverkan till UN 2018 Public Service Awards (UNPSA).

UNPSA är till för att främja och belöna innovation och kvalitet i offentlig förvaltning som bidrar till att genomföra de globala målen för hållbar utveckling och principen om att inte lämna någon utanför. Syftet med utmärkelsen är att visa att hållbar utveckling och effektiv styrning bygger på en kompetent offentlig förvaltning. Utmärkelsen delas ut den 23 juni, som är den dag som utsetts av FN:s generalförsamling till den offentliga förvaltningens dag. Prisutdelningen äger rum 23 juni 2018 under FN: s Public Service Forum som i år kommer att ske i Marocko. Nomineringar måste fyllas i online på UNPSA:s portal på: https://publicadministration.un.org/en/UNPSA.

Sista dag för nominering är den 7 februari 2018. För ytterligare information kontakta: UNPSA2018@un.org alternativt via telefon på +1 (917) 367 3004.

Sekretariatet