Blogg

Lämna bidrag till goda exempel, framgångar och lärdomar i genomförandet av Agenda 2030

Vi är nu tre år in i genomförandet av agenda 2030. Var står vi? Är vi på rätt spår? Vilka är de inspirerande genombrott och framgångshistorier som visat resultat och givit effekter? Var är luckorna och begränsningarna och hur ska vi ta itu med dem och vilka är de nästa steg vi bör ta för att påskynda arbetet? För att söka svar på dessa frågor, efterlyser UN DESA aktörer att lämna in goda exempel och lärdomar i genomförandet av 2030-agendan. Syftet är att samla in och tillgängliggöra dessa samlat för att inspirerar och ge ytterligare drivkraft för genomförandet av agenda 2030.
Läs mer på: sustainabledevelopment.un.org/sdgs/goodpractices

Sista dag för nominering är 28 februari 2019.
För ytterligare information kontakta: DSDG@un.org

Sekretariatet