Blogg

Jönköpings län firar FN-dagen med hållbara mål

En hälsning till hela Sverige från Jönköpings län på FN-dagen.

En hälsning till hela Sverige från Jönköpings län på FN-dagen.

Idag på FN-dagen samlas Jönköpings län för att ta ett gemensamt avstamp för en hållbar värld och för att göra avtryck i framtiden. Agenda 2030-delegationen är på plats och deltar i diskussionen om hur länets olika aktörer ska agera för att nå de globala hållbarhetsmålen och tillsammans kunna bidra till att hantera utmaningarna. Barn och ungas perspektiv är särskilt viktigt och närvarande bland annat genom Lowe Smith Jonsson från Svenska FN-förbundet.

Välbesökt när Lowe Smith Jonsson, Svenska FN-förbundet föreläser för Jönköpings län.

Lowe Smith Jonsson, Svenska FN-förbundet

Sekretariatet