Blogg

Inspirationsföreläsning med Ida Texell

En viktig del i delegationens arbete med att sprida kunskap om och stödja arbetet med Agenda 2030 i Sverige är att träffa individer och organisationer över hela landet och från alla nivåer. Det ger möjlighet att få en bild av vilka behov som finns och tillfälle att få ta del av lärande exempel som andra kan inspireras av. Förra veckan träffade ledamoten Ida Texell representanter från Västernorrland och både lyssnade och föreläste.

Sekretariatet