Blogg

Ingrid Petersson ny ordförande i Agenda 2030-delegationen

Ingrid Petersson har varit ledamot i Agenda 2030-delegationen sedan den tillsattes i mars 2016.

Ingrid är sedan 2013 generaldirektör och chef på Formas, ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling som bl.a. arbetar med forskningsfinansiering inom exempelvis klimat, cirkulär ekonomi, livsmedel, jordbruk, skogsbruk och stadsplanering. Ingrid har tidigare bland annat varit statssekreterare i Jordbruksdepartementet och överdirektör i Riksförsäkringsverket samt arbetat med Public Affairs inom AstraZenecas globala forskningsorganisation. Som utredare åt regeringen har Ingrid erfarenhet som spänner över stora delar av samhällsfältet bl.a. forskningsmedicinska utredningar och kliniska studier inom sjukvården. Ingrid har också styrelseuppdrag i bl.a. Svenska Turistföreningen, Arbetsförmedlingen och Stockholm Environment Institute.

Regeringens pressmeddelande

Sekretariatet