Blogg

Hållbar utveckling och effektiv styrning – nominera till FN:s 2017 Public Service Awards

I delegationens delredovisning från november 2016 betonas vikten av styrning och ledning för genomförandet av Agenda 2030. Nu är det möjligt att nominera aktörer inom offentlig förvaltning till UN 2017 Public Service Awards (UNPSA).

UNPSA är till för att främja och belöna innovation och kvalitet i offentlig förvaltning som bidrar till att genomföra de globala målen för hållbar utveckling och principen om att inte lämna någon utanför. Syftet med utmärkelsen är att visa att hållbar utveckling och effektiv styrning bygger på en kompetent offentlig förvaltning. Utmärkelsen delas ut den 23 juni, som är den dag som utsetts av FN:s generalförsamling till den offentliga förvaltningens dag. Prisutdelningen äger rum under FN: s Public Service Forum som i år kommer att ledas av Nederländerna i Haag, den 22-23 juni 2017. Nomineringar måste fyllas i online på UNPSA:s portal på: https://publicadministration.un.org/en/UNPSA.

Sista dag för nominering är den 17 mars 2017. För ytterligare information kontakta: UNPSA2017@un.org.

Sekretariatet