Blogg

Grattis, Agenda 2030 – och välkommen till trotsåldern.

Ballonger mot blå himmel.

Den senaste veckan har vi firat de Globala målens födelsedag. För en tvååring är allt nytt och spännande. De är ivriga att utforska nya färdigheter och i full färd med att lära sig att kommunicera och leka med andra. Det skulle med andra ord kunna sägas att Agenda 2030 är som vilken tvååring som helst.

Men vad har egentligen hänt sedan världens länder samlades den 25 september 2015, för att anta vår gemensamma plan för framtiden?

Språkutveckling. Agenda 2030 som gemensamt “språk” för hållbar utveckling har börjat forma samtalet om allt från säkerhetspolitik och migration, till handel och innovation. Samtidigt som agendan har bidragit till att mainstreama de tre dimensionerna av hållbar utveckling (socialt, miljömässigt och ekonomiskt) genom alla politikområden, har fler aktörer gått med i samtalet. Ett gemensamt språk som överbrygger gränser, sektorer, lokalt och globalt, är viktigt för ett inkluderande genomförande, där alla aktörer rör sig mot samma målsättning.

Nyfikenhet och engagemang. Många samhällsaktörer, och inte minst barn och unga, har visat på ett enormt engagemang för Agenda 2030. Nya mötesplatser har uppstått där aktörer som tidigare inte pratat med varandra kunnat mötas över traditionella sektorsgränser, lära av varandra och forma partnerskap. Samtidigt har folkbildande initiativ spridit engagemang och kunskap vidare till nya grupper.

Lärande och anpassning. Olika aktörer, i Sverige och världen, har börjat använda Agenda 2030 som ett ramverk för sitt arbete med hållbar utveckling. Såväl kommuner som företag har kartlagt sina egna verksamheter, mål, styrkor och svagheter enligt Agenda 2030, och skapat strukturer för att integrera hållbar utveckling och dess tre dimensioner i sin planering.

Två år har nu gått. Hur ska vi lyckas bibehålla momentum i det fantastiska engagemang som redan finns, men också ta nästa steg och omsätta våra ”språkkunskaper” i konkret handling? Den samhällsomställning som beskrivs i Agenda 2030 förutsätter nämligen inte bara ett gemensamt språk och ramverk – den kräver en rejäl och brådskande ambitionshöjning. Jag är övertygad om att nyckeln är ett brett ägandeskap hos hela samhället, och ett modigt ledarskap – från gräsrötterna till högsta politiska nivå.

Frågan är: har vi det ledarskap som krävs, i vår egen vardag och i samhället i stort, som vågar utmana, prioritera långsiktighet, och som står upp för de värden vi ofta tar för givet – även när det är som svårast?

Kanske är det nu dags för de Globala målens första trotsålder – då vi på riktigt vågar ifrågasätta invanda beteenden och utmana vår omgivning.

Grattis på tvåårsdagen, Agenda 2030!

Parul Sharma