Blogg

Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner

Svenska FN-förbundet och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har under 2018 påbörjat ett gemensamt kommunikationsprojekt med syfte att stärka kunskapen och engagemanget för Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Under våren 2017 och inför projektets start, genomförde SKL och FN-förbundet tillsammans med Agenda 2030-delegationen en enkätstudie i kommuner och landsting rörande deras involvering i arbetet med Agenda 2030.

Projektet har tagit fram en arbetsbok som används med pilotdeltagarna vid gemensamma utbildningspass, den är också tänkt att användas i det fortsatta arbetet för kommuner, landsting och regioner runt om i Sverige. I arbetsboken återfinns beskrivningar av vad Agendans mål och delmål innebär på global, nationell och regional/lokal nivå. Boken innehåller också förslag till övningar, handlingsplan och quiz

Arbetsbok för arbetet med Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner

Sekretariatet