Blogg

FN-dagen – så som den ska firas

Parul föreläser för elever på Futuraskolan International

Parul Sharma besöker elever i mellan- och högstadiet. Foto: Julius Kramer

Vad som skulle bli en föreläsning om Agenda 2030 blev ett ömsesidigt lärande – om viktiga samhällsutmaningar och hur de 17 globala målen hänger samman. Delegationens ordförande Parul Sharma spenderade FN-dagen tillsammans med mellan- och högstadieelever på Futuraskolan International i Stockholm – och det var inte första gången eleverna pratade om hållbar utveckling. Globala målen används nämligen i elevernas dagliga undervisning i ett flertal ämnen.

“Det är en bra idé att välja sitt favoritmål – till och med att adoptera ett mål man vill jobba lite extra med”, berättade Parul och fortsatte: “men glöm inte att alla mål hänger ihop och är beroende av varandra. Du kan använda målen för att visa hur ett problem kan ha många olika orsaker och lösningar”. Med tobaksfrågan som exempel visade Parul hur den negativa påverkan kan vara såväl lokal som global, och ha konsekvenser för både människor, miljön och ekonomin.

Eleverna bidrog med egna exempel på hur samhällsutmaningar påverkar varandra. “Bristen på rent vatten är på vissa ställen en orsak till migration”, berättade en elev. En annan pekade på hur kunskapsbrist leder till att vi människor förorenar av våra hav, utan att vi ens vet om det.

När eleverna fick “adoptera” sina favoritmål fick mål 4 – god utbildning och livslångt lärande för alla, och mål 5 – jämställdhet, flest händer i luften.

Men ett mål fick långt ifrån samma goda uppmärksamhet som de andra: mål 17 – genomförande och partnerskap.

“För att kunna rädda världen och skapa en hållbar utveckling behöver fler engagera sig, och här spelar ni alla en viktig roll. Att kunna samarbeta med andra är den absolut viktigaste färdigheten om vi vill skapa en bättre värld”, avslutade Parul, innan eleverna fortsatte firandet av sin FN-dag i skolmatsalen, för skolans årliga kulturfestival med mat och dans från alla världens hörn.

“Det är i skolan vi behöver börja om vi menar allvar med Agenda 2030 – och inte bara på FN-dagen”, summerar Parul Sharma dagen.

Julius Kramer