Blogg

En studie för ökad kunskap om det lokala och regionala genomförandet

Under hösten 2018 genomförs en studie av hur det lokala och regionala genomförandet av Agenda 2030 ser ut i några kommuner och regioner. Syftet med studien är dels att öka kunskapen och dra lärdomar från arbetet som sker i några kommuner och regioner och dels att med hjälp av studien lyfta frågor som bidrar till att främja genomförandet av Agenda 2030 i hela landet. Studien utförs av Ramböll Management Consulting på uppdrag av Agenda 2030-delegationen.

Agenda 2030 är i allra högsta grad relevant för lokal och regional nivå och en kartläggning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar att 93 delmål av sammanlagt 169 delmål är relevanta för kommuner, landsting och regioner. Ingår i studien gör Ale kommun, Luleå kommun, Malmö stad, Rättviks kommun, Växjö kommun samt Region Uppsala län och Region Västernorrland. 

Flera kommuner, landsting och regioner i landet har fattat beslut att integrera Agenda 2030 i det lokala och regionala beslutsfattandet, man har gjort förändringarar i sin organisation och i olika aspekter av sin ordinarie styrning och ledning. En enkätstudie från SKL, Svenska FN-förbundet och Agenda 2030-delegationen från våren 2017 visade exempelvis att nära hälften av kommuner, landsting och regioner redan använder Agenda 2030 som ett verktyg i arbetet med hållbar utveckling.

Sekretariatet