Blogg

Delegationen inleder tvärsektoriella konsultationer

Idag inleder delegationen sina tvärsektoriella konsultationer med representanter från civilsamhället, näringslivet, forskning, myndigheter, kommuner, fackföreningsrörelsen, ungdomsrörelsen, m.fl. Syftet med konsultationerna är att sätta Agenda 2030 i en svensk kontext genom dialog med olika samhällsaktörer. Delegationen kommer att genomföra fyra konsultationer med fokus på ett urval mål per tillfälle. Idag är fokus på följande mål:

  • Mål 6: Rent vatten och sanitet
  • Mål 13: Klimat
  • Mål 14: Hav och marina resurser
  • Mål 15: Biologisk mångfald

Samt mål 17 – genomförande och globalt partnerskap – vilket diskuteras genomgående vid alla konsultationstillfällen. Övriga konsultationer går av stapeln 22, 27 och 29 mars. Mer information finns i kalendariet.

Sekretariatet