Okategoriserade

Seminarium om Agenda 2030 och delegationens betänkande

På måndag den 11/3 lämnar Agenda 2030-delegationen sitt betänkande till regeringen. I samband med överlämnandet anordnar Miljö- och energidepartementet med statsrådet Isabella Lövin ett seminarium där ordförande Ingrid Petersson presenterar Agenda 2030-delegationens förslag. Med på seminariet är också flera av delegationens ledamöter samt Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030 (också…...

Läs mer

Om agendan

FN:s generalförsamling antog den den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling hösten 2015. Den innebär att alla medlemsländer förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, även kallade Globala målen och på engelska, Global Goals…...

Läs mer

Lämna bidrag till goda exempel, framgångar och lärdomar i genomförandet av Agenda 2030

Vi är nu tre år in i genomförandet av agenda 2030. Var står vi? Är vi på rätt spår? Vilka är de inspirerande genombrott och framgångshistorier som visat resultat och givit effekter? Var är luckorna och begränsningarna och hur ska vi ta itu med dem och vilka är de nästa…...

Läs mer

Den svåra samordningen

Utifrån hur samordning i statsförvaltningens fungerar har professor Bengt Jacobson undersökt förutsättningarna för arbetet med Agenda 2030-arbetet inom Regeringskansliet. I rapporten diskuteras bl.a. Regeringskansliet förmåga har att hantera de krav på långsiktigt, samordnat handlande som aktualiseras av genomförandet av Agenda 2030. Texten beskriver Regeringskansliet som en organisation som ofta kommer…...

Läs mer