Under höstlovet i Stockholm pågick den tionde European Public Health Conference med deltagare från hela Europa. Jag deltog som representant för Agenda 2030-delegationen i seminariet “The sustainability agenda: actions required to maximize impact across countries and regions” arrangerat av världshälsoorganisationen, WHO. Vid seminariet diskuterades erfarenheter från olika länder i Europa…...