Blogg

Agenda 2030 i Västernorrland

Workshop under kunskapsdagarna på Hola Folkhögskola.

Workshop under kunskapsdagarna på Hola Folkhögskola.

Hur kan de globala målen omsättas i beslut och handlingskraft på lokal och regional nivå? Hur kan goda exempel utgöra grund för inspiration och utveckling av verksamhet?

Landstinget Västernorrland, kommunförbundet Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland har under den 25/1 och 26/1 arrangerat kunskapsdagar om Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. För Agenda 2030-delegationen föredrog Ida Texell rapporten “I riktning mot en hållbar välfärd” samt talade om ledarskapets betydelse för att realisera målen inom Agenda 2030. Maria Antonsson från Finansdepartementet föredrog regeringens inriktning och syn på förslag till handlingsplan som delegationen presenterat i juni 2017. 

Föredragningar och presentationer varvades med diskussioner och workshops. Under dagen presenterade också konsultföretaget Esam sitt arbete med den GAP-analys som genomförts för att identifiera möjliga områden för Västernorrland att arbeta vidare med.

Inspirationen och dialogen tog sin utgångspunkt i personligt ansvar och hur varje del av de olika organisationerna skulle kunna arbeta för hållbar utveckling. Bland annat diskuterades:

  • Vad är viktigast att jag själv gör (såväl i arbetet som privat) för att förstärka arbetet med de globala målen?
  • Vad är viktigast att vi gör gemensamt inom regionen för att förstärka arbetet med de globala målen?
  • Vad är viktigast inom respektive organisation för att förstärka arbetet med de globala målen?

En intressant och givande övning inspirerad av det faktum att det är valår kom att handla om att via röstsedlar, med respektive mål presenterat, argumentera för hur de globala målen skulle kunna bli verklighet på regional och lokal nivå.

genda 2030-övning med valsedlar.

Agenda 2030-övning med valsedlar.

Läs mer om hållbar utveckling och regional utveckling i Västernorrland.

Sekretariatet