Kommunerna har en särskild roll i det nationella genomförandet av agendan då det är i det lokala sammanhanget som många av agendans mål och delmål blir verklighet. Delegationen genomför därför ett antal kommundialoger för att lyssna in hur kommunerna arbetar med hållbar utveckling idag och deras tankar kring Agenda 2030.

Delegationen har tillsammans med Umeå kommun, Umeå Universitet samt Region Västerbotten bjudit in kommunerna i Västerbottens län samt Västerbottens läns landsting till dialogmöte.