Kommunerna har en särskild roll i det nationella genomförandet av agendan då det är i det lokala sammanhanget som många av agendans mål och delmål blir verklighet. Delegationen genomför därför ett antal kommundialoger för att lyssna in hur kommunerna arbetar med hållbar utveckling idag och deras tankar kring Agenda 2030.

Delegationen har tillsammans med Växjö kommun bjudit in kommunerna i Kronobergs län samt Region Kronoberg till dialogmöte.