På gång

  Gamla events

  • 10 Jul 2017

   High-level Political Forum (HLPF)

   I juli 2017 är Sverige ett av de länder som valt att redovisa sitt arbete med Agenda 2030-implementeringen till FN:s årliga…
  • 04 Jul 2017

   Almedalen: Hela Sveriges Agenda 2030

   Vilka är de stora knäckfrågorna i genomförandet av Agenda 2030? Välkommen till ett panelsamtal som går från lokalt till nationellt…
  • 04 Jul 2017

   Almedalen: En handlingsplan för Agenda 2030 – i riktning mot en hållbar välfärd

   Välkommen till ett samtal om Agenda 2030-delegationens förslag till handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030. Hur ser Sveriges väg mot…
  • 14 Jun 2017

   Delegationen på Mötesplats Social Hållbarhet

   Agenda 2030-delegationens ledamot Ida Texell deltar i Mötesplats Social Hållbarhets nationella konferens: “Sverige i världen 2030 – vägval för en socialt hållbar…
  • 01 Jun 2017

   Överlämnande av förslag till handlingsplan

   Den 1 juni överlämnar Agenda 2030-delegationen sin delredovisning till regeringen med förslag till en handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030.…
  • 05 Apr 2017

   Rundabordskonferens: beslutsunderlag för en hållbar framtid

   Rundabordskonferensen syftar till att via samlad erfarenhet och kunskap identifiera åtgärder som kan bidra till att de analyser och underlag…
  • 02 Apr 2017

   Visionsworkshop: ”Vilket Sverige vill jag leva i år 2030?”

   Agenda 2030-delegationen, i samarbete med LSU, bjuder in till en workshop med unga ledare från ungdomsrörelsen, som en del i…
  • 29 Mar 2017

   Tvärsektoriell konsultation om Agenda 2030 #4

   Agenda 2030-delegationen bjuder in till fyra tvärsektoriella konsultationer om Agenda 2030 under mars månad. Ett 50-tal deltagare från olika sektorer har bjudits in…
  • 27 Mar 2017

   Tvärsektoriell konsultation om Agenda 2030 #3

   Agenda 2030-delegationen bjuder in till fyra tvärsektoriella konsultationer om Agenda 2030 under mars månad. Ett 50-tal deltagare från olika sektorer har bjudits…
  • 22 Mar 2017

   Tvärsektoriell konsultation om Agenda 2030 #2

   Agenda 2030-delegationen bjuder in till fyra tvärsektoriella konsultationer om Agenda 2030 under mars månad. Ett 50-tal deltagare från olika sektorer har bjudits in…
  • 20 Mar 2017

   Tvärsektoriell konsultation om Agenda 2030 #1

   Agenda 2030-delegationen bjuder in till fyra tvärsektoriella konsultationer om Agenda 2030 under mars månad. Ett 50-tal deltagare från olika sektorer har bjudits in…
  • 10 Mar 2017

   Kommundialog 5 – Örebro

   Kommunerna har en särskild roll i det nationella genomförandet av agendan då det är i det lokala sammanhanget som många…
  • 02 Mar 2017

   Kommundialog 4 – Uppsala

   Kommunerna har en särskild roll i det nationella genomförandet av agendan då det är i det lokala sammanhanget som många…
  • 20 Jan 2017

   Kommundialog 3 – Helsingborg

   Kommunerna har en särskild roll i det nationella genomförandet av agendan då det är i det lokala sammanhanget som många…
  • 09 Dec 2016

   Kommundialog 2 – Umeå

   Kommunerna har en särskild roll i det nationella genomförandet av agendan då det är i det lokala sammanhanget som många…