På gång

Gamla events

 • 14 Jun 2017

  Delegationen på Mötesplats Social Hållbarhet

  Agenda 2030-delegationens ledamot Ida Texell deltar i Mötesplats Social Hållbarhets nationella konferens: “Sverige i världen 2030 – vägval för en socialt hållbar…
 • 01 Jun 2017

  Överlämnande av förslag till handlingsplan

  Den 1 juni överlämnar Agenda 2030-delegationen sin delredovisning till regeringen med förslag till en handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030.…
 • 05 Apr 2017

  Rundabordskonferens: beslutsunderlag för en hållbar framtid

  Rundabordskonferensen syftar till att via samlad erfarenhet och kunskap identifiera åtgärder som kan bidra till att de analyser och underlag…
 • 02 Apr 2017

  Visionsworkshop: ”Vilket Sverige vill jag leva i år 2030?”

  Agenda 2030-delegationen, i samarbete med LSU, bjuder in till en workshop med unga ledare från ungdomsrörelsen, som en del i…
 • 29 Mar 2017

  Tvärsektoriell konsultation om Agenda 2030 #4

  Agenda 2030-delegationen bjuder in till fyra tvärsektoriella konsultationer om Agenda 2030 under mars månad. Ett 50-tal deltagare från olika sektorer har bjudits in…
 • 27 Mar 2017

  Tvärsektoriell konsultation om Agenda 2030 #3

  Agenda 2030-delegationen bjuder in till fyra tvärsektoriella konsultationer om Agenda 2030 under mars månad. Ett 50-tal deltagare från olika sektorer har bjudits…
 • 22 Mar 2017

  Tvärsektoriell konsultation om Agenda 2030 #2

  Agenda 2030-delegationen bjuder in till fyra tvärsektoriella konsultationer om Agenda 2030 under mars månad. Ett 50-tal deltagare från olika sektorer har bjudits in…
 • 20 Mar 2017

  Tvärsektoriell konsultation om Agenda 2030 #1

  Agenda 2030-delegationen bjuder in till fyra tvärsektoriella konsultationer om Agenda 2030 under mars månad. Ett 50-tal deltagare från olika sektorer har bjudits in…
 • 10 Mar 2017

  Kommundialog 5 – Örebro

  Kommunerna har en särskild roll i det nationella genomförandet av agendan då det är i det lokala sammanhanget som många…
 • 02 Mar 2017

  Kommundialog 4 – Uppsala

  Kommunerna har en särskild roll i det nationella genomförandet av agendan då det är i det lokala sammanhanget som många…
 • 20 Jan 2017

  Kommundialog 3 – Helsingborg

  Kommunerna har en särskild roll i det nationella genomförandet av agendan då det är i det lokala sammanhanget som många…
 • 09 Dec 2016

  Kommundialog 2 – Umeå

  Kommunerna har en särskild roll i det nationella genomförandet av agendan då det är i det lokala sammanhanget som många…
 • 06 Dec 2016

  Kommundialog 1 – Växjö

  Kommunerna har en särskild roll i det nationella genomförandet av agendan då det är i det lokala sammanhanget som många…
 • 30 Nov 2016

  Näringslivsdialog 2

  Som en del i arbetet med kartläggning och nulägesanalys bjöd Agenda 2030-delegationen in till dialogmöten med näringslivet (branschorganisationer) under november 2016. Dialogerna var ett…
 • 24 Nov 2016

  Civilsamhällsdialog 2

  Som en del i arbetet med kartläggning och nulägesanalys bjöd Agenda 2030-delegationen in till sektorsvisa dialogmöten med civilsamhället och näringslivet under november 2016.…