Head of CSR Compliance på Advokatfirman Vinge och rektor på the Academy for Human Rights in Business.