Fotograf, filmare och författare, specialiserad på natur, kultur och globala miljöfrågor.