Blogg

Pressmeddelande: Agenda 2030-delegationen lämnar förslag till regeringen för Sveriges genomförande av de Globala målen

”Agenda 2030 kräver en samhällsomställning där hållbar utveckling är ett övergripande mål för hela politiken. Regeringen måste våga prioritera och vara modiga i sitt ledarskap”, säger Parul Sharma, ordförande för Agenda 2030-delegationen.

Ett långsiktigt arbete med parlamentarisk förankring, en översättning av agendans delmål till en svensk kontext, hållbara investeringar, den regionala nivån som arena för hållbar utveckling och åtgärder för utbildning och folkbildning. Det är några av de förslag som Agenda 2030-delegationen överlämnar till regeringen idag, tillsammans med en nulägesbeskrivning av hur Sverige ligger till i arbetet med Agenda 2030.

Delegationen föreslår också sex prioriterade områden i arbetet för en hållbar välfärd:

  • Ett jämlikt och jämställt samhälle
  • Hållbara städer
  • En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi
  • Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller
  • Hållbara och hälsosamma livsmedel
  • Stärkt kunskap och innovation

De prioriterade områdena synliggör hur ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar hänger samman och att de måste hanteras med ett samlat grepp.Åtgärder som ger stor effekt kan prioriteras och hävstångseffekter kan uppstå. En höjd ambitionsnivå inom de prioriterade områdena får positiv effekt på flera av agendans mål och delmål.

”Arbetet för att uppnå de Globala målen förutsätter både ett tydligt ledarskap och ett brett engagemang i hela samhället”, avslutar Parul Sharma.


Kontakt: Hanna Hansson, 08-405 83 43 eller hanna.hansson@gov.se

Agenda 2030-delegationen har regeringens uppdrag att stödja och stimulera arbetet med Agenda 2030 samt föreslå en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan. Läs mer på www.agenda2030delegationen.se.

Sekretariatet