Blogg

På plats: Almedalen 2017

Agenda 2030-delegationen finns på plats vid årets Almedalsvecka i Visby med två egna seminarier med utgångspunkt i delegationens förslag till handlingsplan.

Seminarium 1: En handlingsplan för Agenda 2030 – i riktning mot en hållbar välfärd

Tisdag 4 juli klockan 11:30 – 12:15, Länsstyrelsens södra trädgård

Välkommen till ett samtal om Agenda 2030-delegationens förslag till handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030. Hur ser Sveriges väg mot en hållbar välfärd ut? Vad krävs egentligen av regeringen och samhället för att vi ska nå de Globala målen? Seminariet avslutas med en frågestund med delegationen.

Medverkande: Ardalan Shekarabi, civilminister; Ulrika Modéer, statssekreterare hos Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister; Rosaline Marbinah, vice ordförande för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer; Ingrid Petersson, generaldirektör för forskningsrådet Formas; Ida Texell (moderator), ledamot i Agenda 2030-delegationen och förbundsdirektör för Brandkåren Attunda.

Seminarium 2: Hela Sveriges Agenda 2030

Tisdag 4 juli klockan 14:30 – 15:20, Länsstyrelsens södra trädgård

Vilka är de stora knäckfrågorna i genomförandet av Agenda 2030? Välkommen till ett panelsamtal med utgångspunkt i Agenda 2030-delegationens förslag till handlingsplan. Vi går från lokalt till nationellt och diskuterar utmaningar och möjligheter inom ett av delegationens sex prioriterade områden: ett jämlikt och jämställt samhälle. Hur skapar vi partnerskap och synergier? Hur åstadkommer vi den ambitionsnivå som krävs för att uppnå de Globala målen?

Medverkande: Anna Heide, CSR-chef, MKB Fastighets AB; Olle Lundberg, ordförande för Kommissionen för jämlik hälsa; Maria Sunér Fleming, enhetschef för energi, infrastruktur och miljö för Svenskt Näringsliv; Johan Hassel, ledamot i Agenda 2030-delegationen och VD för tankesmedjan Global Utmaning; Ida Texell (moderator), ledamot i Agenda 2030-delegationen och förbundsdirektör för Brandkåren Attunda.


Utöver delegationens egna seminarier deltar ledamöterna i en mängd olika panelsamtal och evenemang kring Agenda 2030 och hållbar utveckling.

Johanna Sandahl diskuterar bland annat: “Vad krävs av den svenska klimatpolitiken för att nå Parismålen?” på tisdag klockan 8:00-8:40 på Donners Brasserie, och “Noll till 2030 – vad krävs för att företagen ska springa ännu snabbare?” på tisdag klockan 11:00-12:30 i Länsstyrelsens trädgård.

Johan Hassel deltar bland annat i “Agenda 2030 – hur långt har Sverige kommit?” på onsdag klockan 9:00-9:45 på Gotlands museum och “Så kan Sverige stödja lokalt genomförande av Agenda 2030″ på torsdag klockan
12:00-12:45 hos Sverige i Världen.

Ingrid Petersson diskuterar bland annat “Från Arktis till Almedalen – är klimatarbetet globalt eller lokalt?” på måndag klockan 17:00-19:00 i Länsstyrelsens trädgård.

Ida Texell pratar bland annat om “Varför ska kommunerna lyfta Agenda 2030?”
på tisdag klockan 14:30-15:15 på Clarion Hotel Wisby.


Kom i kontakt med delegationen under Almedalsveckan genom sekretariatet som nås på agenda2030delegationen@gov.se.

Sekretariatet